Statistiky kontrol

05.05.2022, aktualizováno 25.01.2024
 • Sekce kontroly
 • Dozorová činnost

Roční statistiky kontrol provedených ERÚ

 

Počet kontrol

Rok

Zahájeno

Dokončeno

2023291310
2022239255
2021290298

2020

363

436

2019

529

508

2018

475

457

2017

570

566

2016

638

669

2015

670

654

2014

529

453

2013

288

301

Nejčastější porušení v rámci kontrol

 

 

energetický zákon , zákon o podporovaných zdrojích energie

zákon o ochraně spotřebitele, zákon o cenách

elektroenergetika a plynárenství

podnikání bez licence

nekalé obchodní praktiky při nabízení energetických služeb (nepravdivé údaje, uvádění v omyl, záměny)

přerušení dodávek

agresivní obchodní praktiky při poskytování energetických služeb (požadování plateb za neobjednané služby)

uvádění nepravdivých informací při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele

nedodržení úředně stanovených cen

poškození energetických zařízení

 

nedodržení standardů kvality

 

teplárenství

podnikání bez licence

nesprávná kalkulace ceny tepelné energie

neměření dodávek tepelné energie

nedodržení omezení výše některých nákladů v ceně tepelné energie a přiměřené výše zisku

nedodržení povinnosti držitele licence na výrobu a rozvod tepelné energie

rozdíl mezi cenou kalkulovanou a vyúčtovanou, nedodržení pravidel při stanovení stálé složky ceny

nedodržení povinnosti vyúčtování dodávky tepelné energie

 

obnovitelné zdroje energie

změna stavu (například provozovny) oproti platné licenci

 

nedodržování povinnosti výrobce elektřiny

 

Statistiky za jednotlivé roky

Statistika kontrol za rok 2023

 • Regulace
 • Elektřina
 • Plyn
 • Teplo
 • POZE
 • Ostatní
 • Dozorová činnost
 • Statistiky kontrol

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2023 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Statistika kontrol za rok 2022

 • Regulace
 • Elektřina
 • Plyn
 • Teplo
 • POZE
 • Ostatní
 • Dozorová činnost
 • Statistiky kontrol

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2022 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Statistika kontrol za rok 2021

 • Regulace
 • Elektřina
 • Plyn
 • POZE
 • Teplo
 • Ostatní
 • Statistiky kontrol
 • Dozorová činnost

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2021 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Statistika kontrol za rok 2020

 • Regulace
 • Elektřina
 • Ostatní
 • Plyn
 • POZE
 • Teplo
 • Statistiky kontrol
 • Dozorová činnost

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2020 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Statistika kontrol za rok 2019

 • Regulace
 • Elektřina
 • Ostatní
 • Plyn
 • POZE
 • Teplo
 • Statistiky kontrol
 • Dozorová činnost

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2019 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Statistika kontrol za rok 2018

 • Regulace
 • Elektřina
 • Ostatní
 • Plyn
 • POZE
 • Teplo
 • Statistiky kontrol
 • Dozorová činnost

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2018 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Statistika kontrol za rok 2017

 • Regulace
 • Elektřina
 • Ostatní
 • Plyn
 • POZE
 • Teplo
 • Statistiky kontrol
 • Dozorová činnost

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2017 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Statistika kontrol za rok 2016

 • Regulace
 • Elektřina
 • Ostatní
 • Plyn
 • POZE
 • Teplo
 • Statistiky kontrol
 • Dozorová činnost

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2016 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Statistika kontrol za rok 2015

 • Regulace
 • Elektřina
 • Ostatní
 • Plyn
 • POZE
 • Teplo
 • Statistiky kontrol
 • Dozorová činnost

tatistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2015 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Statistika kontrol za rok 2014

 • Regulace
 • Elektřina
 • Ostatní
 • Plyn
 • POZE
 • Teplo
 • Statistiky kontrol
 • Dozorová činnost

Statistika udává počet kontrol provedených Energetickým regulačním úřadem za rok 2014 s členěním podle kontrolovaných zákonů a zjištěného porušení.

Informace o kontrolách ERÚ pro odvětví elektroenergeticky, plynárenství, teplárenství a POZE