Nařízení SO GL

01.04.2022, aktualizováno 29.05.2023
  • Odbor cenové regulace elektroenergetiky a plynárenství

SO GL je nařízení Evropské komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav.

Nařízení bylo zveřejněno dne 25.08.2017 v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupilo v platnost 20 dní po vyhlášení, tj. dne 14.09.2017.

Za účelem zajištění bezpečnosti provozu, kvality frekvence a efektivního využívání propojených soustav a zdrojů stanoví toto nařízení podrobné rámcové pokyny pro:

  • požadavky a zásady týkající se bezpečnosti provozu;
  • pravidla a odpovědnost, pokud jde o koordinaci a výměnu dat mezi provozovateli přenosových soustav, mezi provozovateli přenosových soustav a provozovateli distribučních soustav a mezi provozovateli přenosových soustav nebo provozovateli distribučních soustav a významnými uživateli sítě při přípravě provozu a při provozu blízkém reálnému času;
  • pravidla pro výcvik a certifikaci zaměstnanců provozovatelů soustav;
  • požadavky na koordinaci odstávek;
  • požadavky týkající se plánování výroby, spotřeby a výměn mezi regulačními oblastmi provozovatelů přenosových soustav
  • pravidla mající za cíl vytvoření unijního rámce pro řízení výkonové rovnováhy a frekvence a pro stanovení regulačních záloh.

Obsah

Sdílejte

Share icon