Nařízení FCA

01.04.2022, aktualizováno 29.05.2023
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce

FCA je nařízení Evropské komise (EU) 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu.

Nařízení bylo zveřejněno dne 27.09.2016 v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupilo v platnost 20 dní po vyhlášení, tj. dne 17.10.2016.

Nařízení stanovuje podrobná pravidla pro přidělování kapacity mezi zónami na dlouhodobém trhu, vytvoření společné metodiky pro stanovení dlouhodobé kapacity mezi zónami, vytvoření jednotné platformy pro přidělování na evropské úrovni, kde se budou nabízet dlouhodobá přenosová práva, a pro možnost vracet dlouhodobá přenosová práva k následnému přidělení kapacity na dlouhodobém trhu, nebo je převádět mezi účastníky trhu.

Aktuality

Metodika rozdělování příjmu z přetížení dle čl. 57

  • Regulace
  • Elektřina
  • Nařízení FCA

Obsah

Sdílejte

Share icon