Nařízení EB GL

01.04.2022, aktualizováno 26.05.2023
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce

EB GL je nařízení Evropské komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice.

Nařízení bylo zveřejněno dne 28.11.2017 v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupilo v platnost 20 dní po vyhlášení, tj. dne 18.12.2017.

Nařízení stanovuje podrobný rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice, včetně zavedení společných zásad pro obstarávání a zúčtování záloh pro automatickou regulaci frekvence, záloh pro regulaci výkonové rovnováhy a záloh pro náhradu, včetně společné metodiky aktivace záloh pro regulaci výkonové rovnováhy a záloh pro náhradu.

Aktuality

Obsah

Sdílejte

Share icon