Nařízení CACM

01.04.2022, aktualizováno 26.05.2023
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce

CACM je nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení.

Nařízení bylo zveřejněno dne 25.07.2015 v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupilo v platnost 20 dní po vyhlášení, tj. dne 15.08.2015.

Nařízení stanovuje podrobný rámcový pokyn pro přidělování kapacity mezi zónami a řízení přetížení na denních a vnitrodenních trzích, včetně požadavků na vytvoření společných metodik pro stanovení objemu kapacity, která je souběžně k dispozici mezi nabídkovými zónami, kritérií pro posuzování efektivity a procesu přezkumu za účelem vymezení nabídkových zón.

Aktuality

První doplnění metodiky na výpočet denní kapacity regionu Core podle čl. 20ff. nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení, vypracovaný všemi nominovanými organizátory trhu s elektřinou

  • Regulace
  • Elektřina
  • Nařízení CACM

První doplnění metodiky na výpočet denní kapacity regionu Core podle čl. 20ff. nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení, vypracovaný všemi nominovanými organizátory trhu s elektřinou

Obsah

Sdílejte

Share icon