Měsíční spotřeba zemního plynu 2023

03.01.2024, aktualizováno 03.01.2024
  • Oddělení statistiky a sledování kvality
  • Měsíční
  • Monitoring trhu
  • Zpráva o provozu

Skutečná spotřeba představuje veškeré spotřebované množství zemního plynu na území ČR. Zahrnuje kromě dodávek plynu konečným zákazníkům také ztráty a vlastní spotřebu plynu na přepravní a distribuční soustavě, vlastní spotřebu při výrobě plynu a plyn určený k pohonu kompresních stanic.

Přepočtená spotřeba vychází ze skutečné spotřeby zemního plynu, která je očištěna o vliv skutečné teploty. Veškeré hodnoty jsou za pomocí denního teplotní gradientu (změna spotřeby plynu při jednotkové změně teploty) přepočítány na teplotní podmínky dlouhodobého teplotního normálu.

Skutečná teplota je stanovena jako průměr skutečné denní teploty vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.

Dlouhodobý teplotní normál je stanoven jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1989-2018 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.

Sdílejte

Share icon