Vzory statistických výkazů a výkladové stanovisko - plyn

06.06.2023, aktualizováno 02.08.2023
  • Oddělení statistiky a sledování kvality
  • Vykazování
  • Statistické výkazy
  • Výkaz

Držitelé licence pro oblast plynárenství

Od příštího roku ERÚ plánuje spuštění Data portálu pro sběr statistických výkazů. V současné době probíhá testování portálu. Pokud má Vaše firma zájem se zúčastnit testování (přihlášení do portálu, vyplnění výkazu apod.), napište prosím na e-mailovou adresu portal@eru.cz a následně Vám budou poskytnuty bližší informace.

V souladu se statistickou vyhláškou ve znění novely vyhlášky č. 154/2018 Sb., zveřejňuje ERÚ vzory výkazů a výkladová stanoviska k metodice vyplňování těchto výkazů.

Kontakty

V případě potřeby je možné kontaktovat zaměstnance ERÚ, Oddělení statistiky a sledování kvality.

Vykazování

specialistka elektroenergetiky a plynárenství
Oddělení statistiky a sledování kvality
specialista plynárenství
Oddělení statistiky a sledování kvality

Čtvrtletní a roční zprávy

specialista plynárenství
Oddělení statistiky a sledování kvality

IT problematika

IT problematika
Oddělení statistiky a sledování kvality

Adresy pro zasílání výkazů

Oddělení statistiky a sledování kvality
za675r3 (datová schránka)