Šablony statistických výkazů pro import a návod na vyplnění - plyn

02.02.2024, aktualizováno 23.02.2024
  • Oddělení statistiky a sledování kvality
  • Dataportál
  • Vykazování
  • Statistické výkazy
  • Výkaz

Držitelé licence pro oblast plynárenství

Dne 16.01.2024 byla ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv ČR publikována novelizovaná statistická vyhláška (vyhláška č. 4/2024 Sb.).

Na základě této vyhlášky je nutno statistické výkazy ve stanovených termínech zadávat do Dataportálu. Pro usnadnění práce nabízíme šablony výkazů ve formátu MS Excel pouze za účelem importu dat do Dataportálu.

Šablony výkazů a návod na vyplnění

Typ: xlsx
Velikost: 23.55 KB
Aktualizováno:
Typ: xlsx
Velikost: 22.33 KB
Aktualizováno:
Typ: pdf
Velikost: 139.36 KB
Aktualizováno:

Kontakty

V případě potřeby je možné kontaktovat zaměstnance ERÚ, Oddělení statistiky a sledování kvality.

Vykazování

specialistka v elektroenergetice a plynárenství
Oddělení statistiky a sledování kvality
specialista v plynárenství
Oddělení statistiky a sledování kvality

Čtvrtletní a roční zprávy

specialista v plynárenství
Oddělení statistiky a sledování kvality

IT problematika

specialista v IT
Oddělení statistiky a sledování kvality
specialista v IT
Oddělení statistiky a sledování kvality