Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2018

12.09.2017, aktualizováno 01.04.2022
 • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
 • Odbor POZE
 • Oddělení OZE
 • Veřejný konzultační proces
 • Neaktivní
Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2018.

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2018:

Zveřejněno dne 23. srpna 2017.

Pravidla konzultačního procesu

Pravidla konzultačního procesu

 1. Termín pro podání připomínek je do 15 dnů od uveřejnění návrhu cenového rozhodnutí, tj.  do 7. září  24:00 hod.
 2. Jediným možným prostředkem pro podání připomínek k návrhu vyhlášky je prostřednictvím e-mailu poze@eru.cz.
 3. V předmětu emailu je nutné uvést „NÁVRH CR POZE pro rok 2018"
 4. Připomínky musí být zaslány ve formě:
  1. připomínka s označením konkrétního ustanovení návrhu cenového rozhodnutí, k němuž je vznesena,
  2. odůvodnění připomínky,
  3. návrh promítnutí připomínky do návrhu cenového rozhodnutí
 5. Jestliže si odesilatel nepřeje, aby jeho připomínky byly zveřejněny, e-mail s připomínkami bude zřetelně v předmětu označen jako „NEZVEŘEJŇOVAT".
 6. Veškeré připomínky, které nebudou označeny „NEZVEŘEJŇOVAT", budou zveřejněny na webu Energetického regulačního úřadu.
 7. Připomínky musí být zaslány v českém jazyce.
 8. Energetický regulační úřad vyhodnotí připomínky, přičemž návrh cenového rozhodnutí může upravit s přihlédnutím k vyhodnocení připomínek.
 9. Výsledky vypořádání připomínek zveřejní ERÚ způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů po uplynutí lhůty podle bodu 1.
 10. K připomínkám, které nebudou splňovat uvedená pravidla, nemusí Energetický regulační úřad přihlížet.
   

Zveřejněno dne 23. srpna 2017.

Připomínky

V rámci veřejného konzultačního procesu k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2018, obdržel Energetický regulační úřad následující připomínky.

Připomínky k CR POZE na rok 2018

Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje vypořádání připomínek k návrhu cenového rozhodnutí:

Vypořádání připomínek

Sdílejte

Share icon