STAVITELSTVÍ BARBET, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

26.06.2023, aktualizováno 27.06.2023
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance
  • II. instance
Účastník řízení
STAVITELSTVÍ BARBET, s.r.o.
IČO
27237133
Spisová značka
09490/2020-ERU
Číslo jednací
09490-9/2020-ERU, 09490-14/2020-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Rozklad proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 09490-9/2020-ERU ze dne 27. května 2021 se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje. 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 240.87 KB
Aktualizováno:
Typ: pdf
Velikost: 231.11 KB
Aktualizováno:

Obsah

Sdílejte

Share icon