Rozhodnutí ve spotřebitelském sporu s LAMA energy a.s.

24.11.2022, aktualizováno 28.11.2022
  • Oddělení II. instance
  • Oddělení sporných a schvalovacích řízení
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Rozhodnutí mající po právní stránce zásadní význam
  • I. instance
  • II. instance
  • Spotřebitel
Účastník řízení
Fyzická osoba (spotřebitel), LAMA energy a.s.
IČO
28262026
Spisová značka
04862/2020-ERU
Číslo jednací
04862-8/2020-ERU, 04862-14/2020-ERU
Nabytí právní moci

Anotace

Rozhodnutí ve spotřebitelském sporu, v němž se zákazník v postavení spotřebitele domáhal, aby správní orgán rozhodl, že právní vztah mezi ním a držitelem licence zanikl. Podstatou sporu bylo určení místa uzavření smlouvy (prostřednictvím zprostředkovatele mimo obchodní prostory držitele licence), a s tím související možnost spotřebitele vypovědět smlouvu dle § 11a odst. 3 energetického zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2021.

Rozhodnutí v I. stupni

Typ: pdf
Velikost: 251.61 KB
Aktualizováno:

Rozhodnutí o rozkladu

Typ: pdf
Velikost: 213.76 KB
Aktualizováno:

Sdílejte

Share icon