Návrh vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

14.08.2020, aktualizováno 07.04.2022
  • Oddělení regulace cen v elektroenergetice
  • Oddělení regulace cen v plynárenství
  • Oddělení sítí a organizace trhu v elektroenergetice
  • Oddělení sítí a organizace trhu v plynárenství
  • Oddělení regulace teplárenství ‎
  • Veřejný konzultační proces
  • Neaktivní

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

Energetický regulační úřad zahajuje v souladu s ustanovením § 17e odst. 2 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Konzultované dokumenty:

Návrh vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích (PDF, 528,7 kB)

Předkládací zpráva - návrh vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích (PDF, 493,4 kB)

Pravidla konzultačního procesu

Po vyhodnocení připomínek bude iniciováno jednání prostřednictvím videokonference, v rámci kterého budou podle povahy zaslaných připomínek poskytnuty doplňující informace k návrhu vypořádání, a případné další odůvodnění k návrhu vyhlášky.

V případě, že by úpravou návrhu vyhlášky na základě obdržených připomínek došlo k podstatné změně, může Energetický regulační úřad rozhodnout o opakované konzultaci návrhu vyhlášky.

Pravidla veřejného konzultačního procesu

1. Uplatnit připomínky může u Energetického regulačního úřadu každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem vyhlášky přímo dotčeny.

2. Lhůta pro uplatnění připomínek je do 4. září 2020.

3. Připomínky musí být uplatněny ve struktuře:
a) připomínka,
b) odůvodnění připomínky,
c) označení konkrétního ustanovení návrhu vyhlášky, k němuž je připomínka vznesena, a
d) způsob promítnutí připomínky do konzultovaného návrhu vyhlášky.

4. Připomínky se uplatňují elektronickou formou na emailové adrese: legislativa@eru.cz. V předmětu zprávy musí být uvedeno: „VKP – vyhláška o vyúčtování". K připomínkám podaným v jiné formě není Energetický regulační úřad povinen přihlížet.

5. Připomínky mohou být uplatněny v českém nebo slovenském jazyce. V případě připomínky v jiném jazyce se má za to, že připomínka nebyla uplatněna, s výjimkou případu, kdy bude v termínu pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.

6. Energetický regulační úřad není povinen zabývat se připomínkami, které
a) uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být návrhem vyhlášky přímo dotčeny,
b) se netýkají návrhu vyhlášky,
c) neobsahují odůvodnění, nebo
d) jsou uplatněny po lhůtě.

Připomínky

Připomínky k návrhu vyhlášky jsou uvedeny společně s vypořádáním připomínek.

Vypořádání připomínek

Sdílejte

Share icon