GEEN Sale a.s. - rozhodnutí k porušení povinnosti držitele licence a k užití nekalé obchodní praktiky

04.09.2023, aktualizováno 04.09.2023
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance
  • II. instance
Účastník řízení
GEEN Sale a.s.
IČO
04881036
Spisová značka
11521/2022-ERU
Číslo jednací
11521-4/2022-ERU, 11521-11/2022-ERU
Nabytí právní moci

Prvostupňové rozhodnutí:

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustil tím, že jakožto prodávající v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele užil nekalou obchodní praktiku spočívající v zaslání informace spotřebitelům o změně fixní ceny (výrok I.).

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. l) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou a licence na obchod s plynem v rozporu s ust. § 11a odst. 9 energetického zákona při uplatňování zálohových plateb za dodávky elektřiny/plynu nestanovil jejich výši nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby elektřiny/plynu v následujícím zúčtovacím období (výrok II.).

Rozhodnutí o rozkladu:

Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 11521-4/2022-ERU ze dne 30. srpna 2022 (sp. zn. OSR-11521/2022-ERU) se ve výroku I. a III. (výše pokuty) mění.

Rozklad proti výrokům II. a IV. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 11521-4/2022-ERU ze dne 30. srpna 2022 (sp. zn. OSR-11521/2022-ERU) se zamítá a napadené rozhodnutí se v uvedeném rozsahu potvrzuje.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.71 MB
Aktualizováno:
Typ: pdf
Velikost: 2.04 MB
Aktualizováno:

Obsah

Sdílejte

Share icon