Europe Easy Energy a.s. - rozhodnutí k porušení povinnosti držitele licence a k užití nekalé obchodní praktiky

04.09.2023, aktualizováno 04.09.2023
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance
  • II. instance
Účastník řízení
Europe Easy Energy a.s.
IČO
28603001
Spisová značka
14976/2022-ERU
Číslo jednací
14976-6/2022-ERU, 14976-15/2022-ERU
Nabytí právní moci

Prvostupňové rozhodnutí:

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustil tím, že jakožto prodávající v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele užil nekalou obchodní praktiku spočívající v zaslání informace spotřebitelům o změně fixní ceny (výrok I.).

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. d) energetického zákona nedodržel při vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny podané zákazníkem standardy lhůty pro vyřízení reklamace vyplývající z ust. § 20 odst. 1 vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb (výrok II.).

Rozhodnutí o rozkladu:

Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 14976-6/2022-ERU ze dne 4. listopadu 2022 (sp, zn. OSR-14976/2022-ERU) se v rozsahu výroků II., III. a IV. potvrzuje a rozklad se v uvedeném rozsahu zamítá.

Výrok I. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 14976-6/2022-ERU ze dne 4. listopadu 2022 (sp, zn. OSR-14976/2022-ERU), se mění.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.57 MB
Aktualizováno:
Typ: pdf
Velikost: 2.31 MB
Aktualizováno:

Obsah

Sdílejte

Share icon