Cenové rozhodnutí k cenám tepelné energie - často kladené dotazy

13.04.2022, aktualizováno 09.01.2023
 • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
 • Oddělení regulace teplárenství ‎
 • Cenové rozhodnutí
 1. Jaké jsou základní podmínky pro ceny tepelné energie? (PDF, 188 kB)
 2. Co jsou ekonomicky oprávněné náklady? (PDF, 204 kB)
 3. Co jsou náklady na palivo a na nakupovanou tepelnou energii? (PDF, 181 kB)
 4. Jak se zahrnují náklady na nákup emisních povolenek do ceny tepelné energie? (PDF, 311 kB)
 5. Lze v ceně tepelné energie uplatnit i jiné proměnné náklady než náklady na palivo a na nákup povolenek na emise skleníkových plynů? (PDF, 175 kB)
 6. Jak se promítají v ceně tepelné energie náklady na opravu a údržbu? (PDF, 442 kB)
 7. Jak se přistupuje v kontextu nového cenového rozhodnutí k odpisům? (PDF, 205 kB)
 8. Mění se přístup v promítnutí nájemného do ceny tepelné energie? (PDF, 215 kB)
 9. Jak se přistupuje v kalkulaci ceny tepelné energie k finančnímu leasingu? (PDF, 176 kB)
 10. Co je zahrnováno do režijních nákladů a jak jsou alokovány mezi jednotlivé činnosti, cenové lokality, úrovně předání? (PDF, 539 kB)
 11. Jak se promítají do ceny tepelné energie náklady spojené se zřízením věcného břemene? (PDF, 182 kB)
 12. Došlo v novém cenovém rozhodnutí k úpravě přístupu k zákonným rezervám? (PDF, 180 kB)
 13. Došlo v novém cenovém rozhodnutí k dalším změnám v případě dělení nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla? (PDF, 188 kB)
 14. Jak se přistupuje při kalkulaci ceny tepelné energie v případě, že některé činnosti si dodavatel tepelné energie zajišťuje dodavatelským způsobem? (PDF, 182 kB)
 15. Předchozí cenová rozhodnutí definovala položky, které výslovně nelze uplatnit v ceně tepelné energie. Je tomu tak i u nového cenového rozhodnutí? (PDF, 101 kB)
 16. Jsou nějaké další položky stálých nákladů, které je možné nově uplatnit v ceně teplené energie? (PDF, 99 kB)
 17. Jak se nově stanoví výše přiměřeného zisku, kterou je možné uplatnit v ceně tepelné energie? (PDF, 193 kB)
       17a. Pomocný výpočet přiměřeného zisku (XLSX, 66 kB)
 18. Jaké jsou možnosti pro stanovení cenových lokalit? (PDF, 97 kB)
 19. Je ukotvena povinnost tvorby předběžné a výsledné kalkulace ceny tepelné energie? (PDF, 179 kB)
 20. Může dodavatel měnit způsob dělení nákladů v průběhu kalendářního roku? (PDF, 179 kB)
 21. Jakým způsobem je možné uplatnit přiměřený zisk v kalkulaci ceny tepelné energie? (PDF, 181 kB)
 22. Na co vše je možné nebo povinné kalkulovat cenu tepelné energie? (PDF, 183 kB)
 23. Jak se alokují náklady na jednotlivé úrovně předání? (PDF, 823 kB)
 24. Jak se promítají ekonomicky oprávněné náklady do předběžné a výsledné kalkulace ceny tepelné energie? Jakým způsobem se stanoví množství tepelné energie v předběžné kalkulaci ceny tepelné energie? (PDF, 183 kB)
 25. Může si dodavatel tepelné energie ponechat sankce za nedodržení smluvních závazků jako svůj příjem? (PDF, 176 kB)
 26. Jaká jsou pravidla pro sjednání ceny tepelné energie? (PDF, 196 kB)
 27. Podle jakého cenového rozhodnutí se kalkuluje výsledná cena tepelné energie za rok 2021? (PDF, 180 kB)

Sdílejte

Share icon