Jsou smlouvy se zprostředkovatelem něčím specifické?

01.04.2022, aktualizováno 16.03.2023
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Oddělení správy licencí
  • Spotřebitel
  • Smlouva
  • Zprostředkovatel

Od 01.01.2022 se na všechny zprostředkovatelské smlouvy (i zpětně) vztahují podle energetického zákona nová pravidla (§ 11m odst. 5 a 6; pozn. přechodná ustanovení zjevně nesprávně uvádí odst. 6 a 7; a § 11n).

Můžete tak kdykoliv bez postihu a finančního plnění vypovědět bez výpovědní doby závazek ze smlouvy o zprostředkování, nebo odvolat zmocnění k uzavření smlouvy o dodávce či smlouvy o sdružených službách, ke změně nebo zrušení závazku z takové smlouvy.

Pokud jste smlouvu se zprostředkovatelem uzavřeli před 01.01.2022, musela být do 30.06.2022 daná do souladu s výše zmíněnými zákonnými požadavky, jinak zanikla. Tohoto zániku se můžete dovolat.

Sdílejte

Share icon