Zásobování teplem Vsetín a.s. – rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

13.06.2019, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 00273-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 5 přestupků a 2  pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, které neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Zásobování teplem Vsetín a.s., se sídlem Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín, IČO: 45192588

Datum nabytí právní moci: 23. 2. 2019

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon