Webinář v souvislosti s nařízením vlády č. 5/2023 Sb.

05.04.2023, aktualizováno 11.04.2023
 • Oddělení kontroly a správy odvodu
 • Webinář
 • Kompenzace

Datum, čas a místo konání

V souvislosti s nařízením vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny (dále jen nařízení), bychom Vás rádi ve spolupráci s OTE, a.s. informovali o postupu při podávání žádostí o úhradu měsíční kompenzace podle § 10 nařízení.

Ve středu dne 5. dubna 2023 od 15:00 hodin se uskuteční online workshop ERÚ a OTE, a.s., na kterém budou poskytnuty základní informace k podávání žádostí o úhradu měsíční kompenzace (předpokládaná délka workshopu 2 hodiny). K webináři se účastníci budou moci připojit v daný den a čas bez nutnosti předchozí registrace.

 • Podrobné manuály pro zasílání žádostí o úhradu měsíční kompenzace budou k dispozici nejpozději k termínu pořádání workshopu.
 • Již v současnosti je pro Vás zpřístupněn Sandbox, kde si můžete vyzkoušet nové funkcionality. Pokud budete mít problémy s přístupy na formuláře pro žádosti, obracejte se na odbor Smluvní vztahy (services@ote-cr.cz, tel. +420 234 686 350).
 • Informace k žádostem o úhradu měsíční kompenzace budou poskytnuty v pozdějším termínu.
 • V případě potřeby podrobnějších informací k webináři kontaktujte helpdesk elektro +420 234 686 250, nebo helpdesk plyn +420 234 686 200.

Obsah webináře

Metodika zpracování podkladů pro žádost o kompenzaci (ERÚ):

 • prezentace formátu CSV (příloha č. 8 a 9 nařízení),
 • přípustné hodnoty, číselníky, datové typy,
 • způsob agregace,
 • prezentace jednotlivých polí formuláře žádosti (příloha č. 7 nařízení účinného od 1. 4. 2023).

Postup podání žádosti prostřednictvím CS OTE a ukázka práce s žádostí o úhradu měsíční kompenzace v CS OTE:  

 • popis statusů žádostí,
 • nahrávání příloh k žádosti,
 • editace existující žádosti,
 • prezentace workflow žádosti.

Připojení k webináři

Připojte se přes počítač, mobilní aplikaci nebo zařízení místnosti
ID schůzky: 324 569 827 309 
Přístupový kód: qPyYwv 
Nebo se připojte na telefonu (jen zvuková stopa)  +420 296 849 209 

ID telefonické konference: 717 443 6# 

Přehled všech aktuálních webinářů.