Výzva pro dodavatele a distributory energie ke shovívavosti vůči spotřebitelům

19.03.2020, aktualizováno 10.05.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Tisková zpráva
  • Pomoc

Rada Energetického regulačního úřadu žádá všechny účastníky energetického trhu, aby při řešení možných problémů se zákazníky i ostatními účastníky trhu přihlíželi k omezením vyvolaným pandemií COVID-19. U drobných spotřebitelů hrozí v důsledku zásahu vyšší moci zejména potíže s opožděnými platbami. U velkých odběratelů se jedná především o nevyužití rezervované kapacity v důsledku omezení výroby.

Zákon sice zaručuje spotřebitelům, že pokud nedodrží své smluvní povinnosti vůči dodavateli energie v důsledku zásahu vyšší moci, neměla by jim za takové pochybení hrozit náhrada škody. Nicméně mohou být nadále vystaveni smluvní sankci, a to i v případech, kdy například nemohli odeslat platbu v hotovosti kvůli uzavřené pobočce pošty, karanténě či z jiného relevantního důvodu.

V každém případě však ERÚ doporučuje zákazníkům s dodavatelem komunikovat a o problému ho co nejdříve informovat. Ačkoliv většina dodavatelů kvůli snížení rizika šíření nákazy omezila provoz svých zákaznických center, v provozu zůstávají tzv. call-centra, případně je možné využít elektronickou komunikaci.

Potíže se mohou dotknout i velkých odběratelů energie. Kvůli současným omezením, ať již výroby či konání akcí atd., totiž někteří z nich nemohou využít nasmlouvanou rezervovanou kapacitu. Také v těchto případech žádá ERÚ licencované subjekty, aby při vyjednávání o úpravě smluvních podmínek, na které mají smluvní strany při podobných nenadálých událostech zákonný nárok, vyšly žadatelům co možná nejvíce vstříc.

ERÚ bedlivě sleduje situaci v přenosové soustavě, přepravní soustavě a v distribučních soustavách. Podle dosavadních informací se všichni aktéři energetického trhu důkladně připravili, přijali preventivní opatření a bezpečnost dodávek by neměla být ohrožena.

 

Rada ERÚ

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., předseda Rady ERÚ

Ing. Ladislav Havel, člen Rady ERÚ

Ing. Martina Krčová, MBA, členka Rady ERÚ

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., člen Rady ERÚ

Ing. Petr Kusý, člen Rady ERÚ

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon