Výkladová stanoviska ERÚ

01.04.2022, aktualizováno 06.12.2022
 • Sekce správních řízení

Vybrané sekce a oddělení se podílí v rozsahu své působnosti a ve spolupráci s dalšími útvary na přípravě výkladových stanovisek vydávaných podle energetického zákona (§ 17e odst. 1 písm. d).

Aktuální výkladová stanoviska ERÚ podle data vydání.

Výkladová stanoviska, která byla ke dni 30. 11. 2017 neaktuální z důvodu změny relevantní právní úpravy, byla z webových stránek ERÚ odstraněna.

Jedná se o vyfiltrovaný obsah

Filtrování výpisu dotazů

Stav
Cílová skupina
Odvětví
Rok

Výpis dotazů

24.05.2018
 • Legislativa a správní činnost
 • Ostatní
 • Výkladové stanovisko
 • Platné
09.05.2018
 • Legislativa a správní činnost
 • Ostatní
 • Výkladové stanovisko
 • Platné
27.04.2018
 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Výkladové stanovisko
 • Spotřebitel
 • Pomoc
 • Nabídky
 • Cena

Když dodavatel energií zdražuje nebo mění smluvní podmínky, musí o tom zákazníky informovat nejpozději třicet dnů předem - a to dostatečně konkrétně, individuálně a adresně. Spotřebitelé mohou reagovat odstoupením od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí nejpozději deset dnů před nabytím účinnosti změn. Pokud by ale sdělení dodavatele nesplňovalo zákonné podmínky, mají zákazníci na odstoupení celé tři měsíce od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

26.04.2018
 • Legislativa a správní činnost
 • Ostatní
 • Výkladové stanovisko
 • Platné
26.04.2018
 • Legislativa a správní činnost
 • Ostatní
 • Výkladové stanovisko
 • Platné
19.02.2018
 • Legislativa a správní činnost
 • Ostatní
 • Výkladové stanovisko
 • Platné
22.11.2017
 • Legislativa a správní činnost
 • Úřad
 • Elektřina
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Výkladové stanovisko

Energetický regulační úřad publikoval výkladové stanovisko, které předjímá rozhodování ERÚ v konkrétním typu sporů. Pokud se zákazník připojený na hladině nízkého napětí domáhá neplatnosti smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny kvůli absentujícímu ujednání o opatřeních přijímaných při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze, spor bude pravděpodobně rozhodnut v jeho neprospěch.

22.11.2017
 • Legislativa a správní činnost
 • Ostatní
 • Výkladové stanovisko
 • Platné
25.10.2017
 • Legislativa a správní činnost
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Legislativa a správní činnost
 • Výkladové stanovisko

ERÚ zjednodušuje praxi při schvalování návrhů podmínek a metodik, které vyplývají z nařízení přijatých formou rámcových pokynů podle čl. 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009, o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003. Dosavadní postup, jak ukazuje praxe, neúměrně zatěžuje úřad i předkladatele návrhů podle Nařízení CACM (Přidělování kapacit a řízení přetížení) a Nařízení FCA (Přidělování dlouhodobých kapacit). Přístup úřadu byl příliš formalistický a mohl způsobovat právní nejistotu předkladatelů návrhů. ERÚ přitom předpokládá, že v nadcházejících letech bude schvalovat víc než padesát takovýchto dokumentů.

25.10.2017
 • Legislativa a správní činnost
 • Ostatní
 • Výkladové stanovisko
 • Platné