Výkladové stanovisko ERÚ č. 13/2017 (stav nouze v elektroenergetice)

22.11.2017, aktualizováno 01.04.2022
  • Oddělení legislativní
  • Oddělení legislativní
  • Výkladové stanovisko
  • Platné

Výkladové stanovisko k opatření přijímaným při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze jako náležitosti smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny

Energetický regulační úřad vydává výkladové stanovisko, které předjímá rozhodování ERÚ v konkrétním typu sporů, kdy se zákazník připojený na hladině nízkého napětí domáhá neplatnosti smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny kvůli absentujícímu ujednání o opatřeních přijímaných při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon