Vzory statistických výkazů a výkladové stanovisko - teplo

06.06.2023, aktualizováno 15.02.2024
  • Oddělení statistiky a sledování kvality
  • Dataportál
  • Vykazování
  • Statistické výkazy
  • Výkaz

Držitelé licence pro oblast teplárenství

V souladu se statistickou vyhláškou ve znění novely vyhlášky č. 154/2018 Sb., zveřejňuje ERÚ vzory výkazů a výkladová stanoviska k metodice vyplňování těchto výkazů.

Dle této vyhlášky je možné překládat výkazy pouze prostřednictvím Dataportálu. Dataportál je webová aplikace (portálové řešení) a nahrazuje starý způsob zasílání statistických výkazů do datové nebo e-mailové schránky.

Dne 16.01.2024 byla v e-Sbírce (Sbírka zákonů a mezinárodních smluv České republiky) zpřístupněna vyhláška č. 4/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ve znění vyhlášky č. 154/2018 Sb.

Kontakty

V případě potřeby je možné kontaktovat zaměstnance ERÚ, Oddělení statistiky a sledování kvality.

VYKAZOVÁNÍ A ČTVRTLETNÍ A ROČNÍ ZPRÁVY

specialista v teplárenství
Oddělení statistiky a sledování kvality

IT PROBLEMATIKA

specialista v IT
Oddělení statistiky a sledování kvality
specialista v IT
Oddělení statistiky a sledování kvality

ADRESY PRO ZASÍLÁNÍ VÝKAZŮ

Oddělení statistiky a sledování kvality
za675r3 (datová schránka)