Veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).

03.12.2021, aktualizováno 01.04.2022
  • Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce
  • Odbor POZE
  • Oddělení OZE
  • Veřejný konzultační proces
  • Neaktivní
Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

Energetický regulační úřad ve smyslu ustanovení § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).

Návrh vyhlášky byl zpracován na základě zmocnění Energetického regulačního úřadu podle § 53 odst. 2 písm. a), b) a l) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů ve znění novely zákona č. 165/2012 Sb. schválené Parlamentem České republiky a podepsané prezidentem republiky (sněmovní tisk 870), který má nabýt účinnosti 1. 1. 2022.

Návrh vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech (PDF; 394 kB)

Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

Energetický regulační úřad zveřejňuje vypořádání připomínek k návrhu vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech:

Vypořádání VKP k návrhu vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech (PDF; 777 kB)

Sdílejte

Share icon