Veřejný konzultační proces k návrhu Metodiky ekonomicky oprávněných nákladů pro zajištění bezpečného, spolehlivého a efektivního výkonu licencované činnosti pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství

10.05.2019, aktualizováno 07.04.2022
  • Oddělení regulace cen v elektroenergetice
  • Oddělení sítí a organizace trhu v elektroenergetice
  • Oddělení regulace cen v plynárenství
  • Oddělení sítí a organizace trhu v plynárenství
  • Veřejný konzultační proces
  • Neaktivní

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikáni a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu Metodiky ekonomicky oprávněných nákladů pro zajištění bezpečného, spolehlivého a efektivního výkonu licencované činnosti pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství (dále jen „Metodika") (PDF; 193 kB), účinné od 1. ledna 2020.

Pravidla konzultačního procesu

Pravidla konzultačního procesu

 

1.      Jediný možný prostředek pro podání připomínek k návrhu Metodiky je e‑mail: VKP‑metodika@eru.cz.

V případě jiné formy podání připomínek se má za to, že připomínka nebyla uplatněna.

2.     Uplatnit připomínky může u Energetického regulačního úřadu každý, jehož oprávněné zájmy mohou být Metodikou přímo dotčeny.

3.     Připomínky musí být zaslány v českém jazyce. V případě připomínky v jiném jazyce se má za to, že připomínka nebyla uplatněna, s výjimkou případu, kdy bude ve lhůtě pro podání připomínek doručen také překlad do českého jazyka.

4.     Připomínky musí být zaslány ve struktuře připomínka s označením konkrétního ustanovení Metodiky, k němuž je vznesena, odůvodnění připomínky a návrh promítnutí připomínky do návrhu Metodiky.

5.     Jestliže osoba uplatňující připomínku žádá, aby některá z jejích připomínek nebyla zveřejněna na webu Energetického regulačního úřadu, zřetelně tuto připomínku označí „NEZVEŘEJŇOVAT".

6.     Lhůta pro podání připomínek je do 31. května 2019.

7.     Připomínkami uplatněnými po lhůtě, připomínkami, které se Metodiky netýkají či které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být Metodikou přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění se není povinen Energetický regulační úřad zabývat.

8.      Energetický regulační úřad může Metodiku upravit s přihlédnutím k vyhodnocení připomínek.

9.      V případě připomínek, které budou označeny jako neveřejné, bude vypořádání probíhat individuálně.

 

 

Připomínky

Přehled doručených připomínek je uvedený společně s vypořádáním připomínek.

Vypořádání připomínek

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu k návrhu Metodiky ekonomicky oprávněných nákladů pro zajištění bezpečného, spolehlivého a efektivního výkonu licencované činnosti pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství, účinné od 1. ledna 2020 zveřejňuje Energetický regulační úřad Přehled doručených připomínek a jejich vypořádání.

Sdílejte

Share icon