V jakém režimu budou vedeny spory se zprostředkovateli?

01.07.2022, aktualizováno 26.05.2023
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Spotřebitel
  • Regulace
  • Zprostředkovatel

ERÚ bude mít od 01.07.2022 pravomoc na návrh spotřebitele řešit spory o splnění povinnosti ze smlouvy o zprostředkování (tedy nikoliv jakékoliv spory, pouze týkající se splnění povinnosti zprostředkovatele ze smlouvy, např. pokud by zprostředkovatel nesplnil svou povinnost obstarat uzavření smlouvy). Na toto řízení se použije obdobně postup podle zákona o ochraně spotřebitele (část čtvrtá).

Je dále nutné zdůraznit, že ERÚ podle uvedené právní úpravy má vést spotřebitele a zprostředkovatele k uzavření dohody, nemá však pravomoc ve věci sporu vydávat autoritativní rozhodnutí, spotřebitelé tedy nemohou od ERÚ očekávat vydání rozhodnutí závazného vůči zprostředkovateli.

Sdílejte

Share icon