Dopady kybernetické bezpečnosti na regulované oblasti smart meteringu (TK03010091)

15.08.2022, aktualizováno 05.09.2022
  • Odbor analytický a datové podpory
  • Výsledky výzkumných projektů

Projekt s názvem Dopady kybernetické bezpečnosti na regulované oblasti smart meteringu (TK03010091) byl řešený v rámci programu veřejných soutěží na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro modernizaci energetického sektoru v ČR, tedy programu THÉTA, financovaného prostředky Technologické agentury ČR. Projekt byl podpořený v rámci 3. veřejné soutěže programu.

Projekt TK03010091 patří mezi trojici projektů zaměřených na prioritní výzkumný cíl 1.2.3 Analýza ověření možnosti plošného nasazení technologie smart meteringu v ČR včetně dopadu na jednotlivé zákazníky a regulační nástroje. Tento prioritní výzkumný cíl ERÚ inicioval pro 3. veřejnou soutěž programu THÉTA za účelem komplexního posouzení rozvoje smart meteringu a jeho dopadů na činnosti v působnosti ERÚ. Cílem tohoto projektu byla analýza kybernetické bezpečnosti instalace a provozu inteligentních elektroměrů a zhodnocení, jak požadavky na kybernetickou bezpečnost ovlivní výkon cenové a technické regulace související s jejich roll-outem. Výstupy projektu přinesly komplexní posouzení oblasti kybernetické bezpečnosti a jejích dopadů na výkon regulace.

Řešení projektu probíhalo od 1. října 2020 do 31. prosince 2021.

Řešitelem projektu bylo konsorcium vysokých škol Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a Vysokého učení technického v Brně.

Výstupem projektu je studie doporučení k Dopadům kybernetické bezpečnosti na regulované oblasti smart meteringu (typ výsledku O). Metodika je k dispozici níže v sekci Ke stažení.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.37 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon