TENZA, a.s. - rozhodnutí k nedodržení postupu kalkulace ceny tepelné energie

12.04.2013, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 01959-10/2013-ERU

Účastník řízení se tím, v rozporu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, zahrnul do výsledné ceny tepelné energie v cenové lokalitě „Brno – Dornych, areál Škrobárny reality" za kalendářní rok 2010 náklady za nájem o 11 060 Kč vyšší, než odpovídá maximální výši nájmu stanovené v bodě (2.3.1) Přílohy č. 1 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2008 ze dne 2. září 2008, k cenám tepelné energie, se zapracovanými změnami provedenými cenovým rozhodnutím č. 12/2008 a cenovým rozhodnutím č. 3/2009, pro majetek související s rozvodem tepelné energie, a touto činností nedodržel závazný postup při kalkulaci ceny, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost TENZA, a.s., se sídlem Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, IČ: 25570722
Datum nabytí právní moci: 12. 4. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.13 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon