SWIETELSKY stavební s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

16.09.2020, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 09337-8/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 5 přestupků podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599

Datum nabytí právní moci: 30. 7. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon