STYROLA a.s. - rozhodnutí k zásahu do měřícího zařízení bez souhlasu dodavatele tepelné energie

15.12.2021, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 06984-31/2019-ERU

Obviněný z přestupku, společnost STYROLA a.s. se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 2 písm. b) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že prováděl v suterénu bytového domu činnost spočívající v odpojení tohoto bytového domu od soustavy centrálního zásobování teplem a připojení soustavy rozvodů tepelných čerpadel, v důsledku které došlo k ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu zařízení pro rozvod tepelné energie ve vlastnictví dodavatele tepelné energie, čímž v rozporu s ust. § 87 odst. 4 energetického zákona porušil zákaz ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu zařízení pro rozvod tepelné energie.

Správní řízení se v části podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. s) energetického zákona, kterého se měla společnost STYROLA a.s., dopustit tím, že provedla v suterénu bytového domu demontáž stanoveného měřidla tj. zásah do měřicího zařízení, a to bez souhlasu dodavatele tepelné energie, čímž porušila zákaz stanovený ust. § 78 odst. 3 energetického zákona, podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Správní řízení vedené s účastníkem řízení se v části podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. s) energetického zákona, kterého se měla právnická osoba Bytové družstvo SOVOVA 651/652/653 dopustit tím, že jako spolupachatel ve smyslu ust. § 11 zákona o odpovědnosti za přestupky umožnila společnosti STYROLA přístup do suterénu bytového domu a následnou demontáž stanoveného měřidla, tj. zásah do měřicího zařízení, a to bez souhlasu dodavatele tepelné energie, čímž v souhrnu těchto jednání porušila zákaz stanovený ust. § 78 odst. 3 energetického zákona, podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

STYROLA a.s. se sídlem U Porážky 817, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 27795420

Bytové družstvo SOVOVA 651/652/653 se sídlem Sovova 651/1, Ráj, 734 01 Karviná, IČO: 28615298

Datum nabytí právní moci: 3. 11. 2021

 

 

 

 

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 720.59 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon