STRABAG a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu provádět v ochranném pásmu činnosti, které by mohly ohrozit provoz elektrizační soustavy

31.07.2019, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 03860-6/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil porušením zákazu stanoveného v  § 46 odst. 8 písm. c) energetického zákona tím, že prováděl v ochranném pásmu  vedení vysokého napětí zemní práce, které mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu předmětného zařízení nebo ohrozit život, zdraví a majetek osob.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO: 60838744

Datum nabytí právní moci: 23. 5. 2019   

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 827.99 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon