Výpis dotazů

08.04.2013
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Tisková zpráva

Krajský soud v Brně zamítl dne 21. března 2013 žalobu, kterou na Energetický regulační úřad (ERÚ) podaly čtyři firmy provozující fotovoltaické elektrárny. V žalobě se společnosti domáhaly, aby Krajský soud v Brně rozhodl, že se ERÚ dopustil nezákonného zásahu tím, že na základě výzvy Ústavního soudu poskytl vyjádření ve věci fotovoltaických elektráren. Tím chtěly společnosti napadnout výrok Ústavního soudu o podporovaných zdrojích energie, který se týkal zavedení tzv. solárního odvodu.

21.02.2013
 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva

V neděli 17. února 2013 vystoupila v pořadu Otázky Václava Moravce předsedkyně Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ”), aby odpovídala na dotazy týkající se problematiky trhu s energiemi v ČR. Hlavním tématem byl rozbor příčin, které vyústily v nepřiměřenou podporu některých obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE”). Výsledkem tohoto procesu jsou problémy občanů i podnikatelských subjektů, kteří se potýkají se stále rostoucími účty za dodávky elektrické energie.

11.02.2013
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Tisková zpráva

Energetický regulační úřad se důrazně ohrazuje proti nepravdivým výrokům Zuzany Musilové z České fotovoltaické průmyslové asociace, zvláště pak vůči prohlášení: „Podklady, které Energetický regulační úřad předložil Ústavnímu soudu, byly prokazatelně zmanipulované a chybné.“ Toto bylo odvysíláno dne 10. 2. 2013 v pořadu ČT24 „Otázky Václava Moravce“.

31.01.2013
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Spolupráce
 • Mezinárodní spolupráce

Dva regulátoři v Praze - i takto se dá nazvat jednání předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové se svým protějškem Waltrem Boltzem, výkonným ředitelem E-control (rakouského regulačního úřadu), které proběhlo dne 24. 01. 2013. Na programu jednání byla důležitá témata týkající se především návrhů na vytvoření společného středoevropského trhu s plynem, který by měl podle rakouské studie vzniknout na území České republiky, Slovenska a Rakouska.

30.01.2013
 • Úřad
 • Elektřina
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Spolupráce
 • Mezinárodní spolupráce

28. ledna 2013 se setkali v Budapešti zástupci českých, slovenských, maďarských, polských a rumunských národních regulačních orgánů, provozovatelů přenosových soustav a operátorů trhů s elektřinou, aby se dohodli na zahájení spolupráce s cílem analyzovat možnosti integrace denních trhů s elektřinou těchto pěti zemí.

29.01.2013
 • Úřad
 • Elektřina
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Licence

Podpora a dotační politika využívání energie z obnovitelných zdrojů měla mimo jiné aspekty vliv na značný nárůst žádostí o udělení licencí, zvláště pro výrobu z fotovoltaických elektráren. V roce 2012 zaznamenal Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) historicky nejvyšší počet žádostí o licenční řízení na výrobu elektřiny.

28.11.2012
 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • POZE
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Cenové rozhodnutí

Tiskové zprávy  s informacemi k cenovým rozhodnutím ERÚ pro rok 2013

05.10.2012
 • Úřad
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva

ERÚ reaguje na článek Ing. Miroslava Zaura, jednatele společnosti RWE GasNet, s.r.o., uveřejněném v časopise Moderní obec. V tomto článku Ing. Zaur nedostatečně objektivně informuje veřejnost o přístupu ERÚ k pronájmům plynárenských sítí.

11.09.2012
 • Úřad
 • Elektřina
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Spolupráce
 • Mezinárodní spolupráce

Dnes, 11. září 2012, došlo k úspěšnému propojení českého, slovenského a maďarského trhu s elektřinou na principu implicitní alokace přeshraničních kapacit. Tato metoda umožňuje souběžné obchodování na energetických burzách všech tří zemí, až do výše dostupné přenosové kapacity.

06.08.2012
 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Vzorový etický kodex

Na začátku července vydal Energetický regulační úřad Etický kodex obchodníka a k 31.červenci 2012 se k němu přihlásila řada společností.