Výpis dotazů

08.04.2013
 • Úřad
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva

Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) připravuje změnu pravidel regulace cen v oboru plynárenství a dne 19. března 2013 zveřejnil materiál, který se týká ukončení III. regulačního období pro sektor plynárenství. O této možnosti informoval ERÚ relevantní subjekty na trhu průběžně déle než rok. Ke změně ERÚ přistoupil proto, že má povinnost vytvářet rovné podmínky pro všechny účastníky působící na trhu, chránit oprávněné zájmy spotřebitelů a zabezpečit regulovaným subjektům ochranu, rozvoj a bezpečnost jejich sítě včetně investic.

08.04.2013
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Tisková zpráva

Krajský soud v Brně zamítl dne 21. března 2013 žalobu, kterou na Energetický regulační úřad (ERÚ) podaly čtyři firmy provozující fotovoltaické elektrárny. V žalobě se společnosti domáhaly, aby Krajský soud v Brně rozhodl, že se ERÚ dopustil nezákonného zásahu tím, že na základě výzvy Ústavního soudu poskytl vyjádření ve věci fotovoltaických elektráren. Tím chtěly společnosti napadnout výrok Ústavního soudu o podporovaných zdrojích energie, který se týkal zavedení tzv. solárního odvodu.

21.02.2013
 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva

V neděli 17. února 2013 vystoupila v pořadu Otázky Václava Moravce předsedkyně Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ”), aby odpovídala na dotazy týkající se problematiky trhu s energiemi v ČR. Hlavním tématem byl rozbor příčin, které vyústily v nepřiměřenou podporu některých obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE”). Výsledkem tohoto procesu jsou problémy občanů i podnikatelských subjektů, kteří se potýkají se stále rostoucími účty za dodávky elektrické energie.

11.02.2013
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Tisková zpráva

Energetický regulační úřad se důrazně ohrazuje proti nepravdivým výrokům Zuzany Musilové z České fotovoltaické průmyslové asociace, zvláště pak vůči prohlášení: „Podklady, které Energetický regulační úřad předložil Ústavnímu soudu, byly prokazatelně zmanipulované a chybné.“ Toto bylo odvysíláno dne 10. 2. 2013 v pořadu ČT24 „Otázky Václava Moravce“.

31.01.2013
 • Úřad
 • Ostatní
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Spolupráce
 • Mezinárodní spolupráce

Dva regulátoři v Praze - i takto se dá nazvat jednání předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové se svým protějškem Waltrem Boltzem, výkonným ředitelem E-control (rakouského regulačního úřadu), které proběhlo dne 24. 01. 2013. Na programu jednání byla důležitá témata týkající se především návrhů na vytvoření společného středoevropského trhu s plynem, který by měl podle rakouské studie vzniknout na území České republiky, Slovenska a Rakouska.

30.01.2013
 • Úřad
 • Elektřina
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Spolupráce
 • Mezinárodní spolupráce

28. ledna 2013 se setkali v Budapešti zástupci českých, slovenských, maďarských, polských a rumunských národních regulačních orgánů, provozovatelů přenosových soustav a operátorů trhů s elektřinou, aby se dohodli na zahájení spolupráce s cílem analyzovat možnosti integrace denních trhů s elektřinou těchto pěti zemí.

29.01.2013
 • Úřad
 • Elektřina
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Licence

Podpora a dotační politika využívání energie z obnovitelných zdrojů měla mimo jiné aspekty vliv na značný nárůst žádostí o udělení licencí, zvláště pro výrobu z fotovoltaických elektráren. V roce 2012 zaznamenal Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) historicky nejvyšší počet žádostí o licenční řízení na výrobu elektřiny.

28.11.2012
 • Úřad
 • Elektřina
 • Plyn
 • POZE
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Cenové rozhodnutí

Tiskové zprávy  s informacemi k cenovým rozhodnutím ERÚ pro rok 2013

05.10.2012
 • Úřad
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva

ERÚ reaguje na článek Ing. Miroslava Zaura, jednatele společnosti RWE GasNet, s.r.o., uveřejněném v časopise Moderní obec. V tomto článku Ing. Zaur nedostatečně objektivně informuje veřejnost o přístupu ERÚ k pronájmům plynárenských sítí.

11.09.2012
 • Úřad
 • Elektřina
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Spolupráce
 • Mezinárodní spolupráce

Dnes, 11. září 2012, došlo k úspěšnému propojení českého, slovenského a maďarského trhu s elektřinou na principu implicitní alokace přeshraničních kapacit. Tato metoda umožňuje souběžné obchodování na energetických burzách všech tří zemí, až do výše dostupné přenosové kapacity.