STABIL ENERGY s.r.o. - rozhodnutí k porušení povinností držitele licence, uvedení nepravdivých informací a užití agresivní obchodní praktiky

22.06.2022, aktualizováno 22.06.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance
  • Dozorová činnost
Účastník řízení
STABIL ENERGY s.r.o.
IČO
24257664
Spisová značka
00548/2020-ERU
Číslo jednací
00548-6/2020-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný se uznává vinným ze spáchání přestupku 2 přestupků podle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. h) téhož zákona nedodržel stanovenou kvalitu dodávek a služeb, když nedodržel standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu, podle ust. § 16 odst. 1 písm. a), b) vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství; ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. l) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem a licence na obchod s elektřinou, v rozporu s ust. § 11a odst. 9 téhož zákona nestanovil výši zálohové platby nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby plynu a elektřiny; ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustil tím, že jakožto prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 4 a ust. § 4 odst. 3 věta druhá téhož zákona ve spojení s ust. písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu agresivní obchodní praktiku a ze spáchání pokračujícího správního deliktu podle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. p) téhož zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele plynu uvedl nepravdivé informace.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 942.91 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon