Správa majetku města Moravský Krumlov, příspěvková organizace – rozhodnutí k neoznámení změn podmínek pro udělení licence

05.11.2015, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 05521-7/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v období nejméně od 16. srpna 2012 do 18. května 2015 jako držitel licence na výrobu tepelné energie č. 310102212 pro provozovnu s názvem „Sídliště Zachráněná" po změně technických parametrů uvedené provozovny, ke které došlo nejpozději dne 15. srpna 2012 demontáží teplovodního kotle HVP 940 o tepelném výkonu 0,940 MW, neprodleně neoznámil změnu týkající se údajů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence, nepředložil o ní doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Správa majetku města Moravský Krumlov, příspěvková organizace., se sídlem Zámecká 17, 672 01 Moravský Krumlov, IČ: 008 39 043

Datum nabytí právní moci: 7. 8. 2015

Obsah

Sdílejte

Share icon