SPP CZ, a.s. - rozhodnutí k užití agresivní obchodní praktiky

16.11.2023, aktualizováno 16.11.2023
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance
  • II. instance
Účastník řízení
SPP CZ, a.s.
IČO
28488016
Spisová značka
02598/2022-ERU
Číslo jednací
02598-22/2022-ERU, 02598-30/2022-ERU
Nabytí právní moci

Prvostupňové rozhodnutí:

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustil tím, že jako prodávající v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele a § 4 odst. 3 věty druhé téhož zákona ve spojení s písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu užil vůči spotřebiteli agresivní obchodní praktiku tím, že po něm požadoval platby za sdružené služby dodávky plynu, přestože si je od něj spotřebitel neobjednal.

Rozhodnutí o rozkladu:

Rozklad proti výrokům I. a III. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 02598-22/2022-ERU ze dne 9. září 2022 (sp. zn. OSR-02598/2022-ERU) se zamítá a napadené rozhodnutí se v této části potvrzuje.

Výrok II. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 02598-22/2022-ERU ze dne 9. září 2022 (sp. zn. OSR-02598/2022-ERU) se mění tak, že se uložená pokuta nahrazuje upuštěním od uložení správního trestu.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 280.96 KB
Aktualizováno:
Typ: pdf
Velikost: 264.15 KB
Aktualizováno:

Obsah

Sdílejte

Share icon