S čím ERÚ poradí nejen v on-line poradně?

01.09.2021, aktualizováno 27.07.2022
 • Oddělení kanceláře Rady
 • Média
 • Sdělení
 • Pomoc

V lednu 2021 jsme zahájili projekt on-line poradny pro spotřebitele na sociální síti Facebook. Od září 2021 budeme Vaše dotazy zodpovídat v reálném čase každý pracovní den od 9:00 do 13:00 hodin. Zprávám došlým mimo tento čas se budeme věnovat hned, jak to bude možné. Samozřejmě nás můžete vždy kontaktovat poštou (Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava), e-mailem (podatelna@eru.cz) či sdělit dotaz telefonicky (564 578 666). Zároveň můžete využít i kontaktní formulář na webu ERÚ.

S čím dokáže ERÚ spotřebitelům pomoci?

 • Zodpoví dotazy, zohlední podněty a upozornění týkající se dodávky elektřiny nebo plynu či dotazy ohledně změny dodavatele.
 • Poradí, co dělat, když nesouhlasí vyúčtování záloh a cena ve vyúčtování dodávky, dodavatel je v prodlení s vyúčtováním nebo neplní jinou povinnost ze smlouvy.
 • Na základě specifikace odběrného místa (tzv. EAN nebo EIC kód) zjistí, kdo je dodavatelem v odběrném místě spotřebitele.
 • Připomene práva spotřebitele jako slabší smluvní strany ve vztahu s dodavatelem.
 • Vysvětlí, jak ukončit smlouvu s dodavatelem, zda může dodavatel zvýšit cenu dodávky v průběhu smluvního vztahu, zda a jak může dodavatel stanovit výši záloh atd.
 • Na webu nabízí vzory ukončení smlouvy a další postupy při jednání s dodavatelem.
 • V případě složitějšího sporu ERÚ osvětlí možnosti  mimosoudního řešení sporu s dodavatelem.

 

S čím ERÚ, bohužel, pomoci nemůže a kdy je třeba obrátit se na právníka?

 • Nemůže mimo správní řízení (jen na základě neformálního podání) rozhodnout, zda byla porušena smlouva, ani nutit dodavatele uznat reklamaci.
 • Nemůže dodavateli zakázat vystavení smluvní sankce, ani nařídit vrácení již zaplacené sankce.

Spotřebitel by se měl obrátit na advokáta, pokud potřebuje právní pomoc – komplexní právní posouzení konkrétních smluvních podmínek, právní analýzu práv ze smlouvy a rizik s jejich uplatněním, zpracování návrhu na zahájení návrhu správního či soudního řízení, právní zastoupení ve věci.

Sdílejte

Share icon