RWE GasNet, s.r.o. – rozhodnutí k nepřerušení dodávky plynu do odběrného místa na základě žádosti obchodníka s plynem

13.06.2016, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 05241-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na distribuci plynu č. 220604925 v rozporu s ust. § 59 odst. 8 písm. z) energetického zákona v případě neoprávněného odběru nepřerušil na základě žádosti obchodníka s plynem, tj. společnosti Lumius, spol. s r.o., se sídlem Horní 700, 739 25 Sviadnov, IČO: 259 11 945, podané dne 28. listopadu 2013 dodávky plynu společnosti Novoměstská teplárenská a.s., se sídlem Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 253 35 057, do odběrného místa, když žádost dne 6. ledna 2014 zamítl, ač účinky přerušení dodávky plynu do uvedeného odběrného místa nastaly dle ust. § 57 odst. 2 vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění účinném ke dni 31. prosince 2014, již dne 28. prosince 2013, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 9 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost RWE GasNet, s.r.o., se sídlem M. R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina, IČ: 36366544

Datum nabytí právní moci: 19. 5. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.15 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon