RWE GasNet, s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení standard lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu

07.03.2016, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 00410-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na distribuci plynu č. 220604925 v rozporu s ust. § 59 odst. 8 písm. g) energetického zákona nedodržel parametry kvality dodávek plynu a souvisejících služeb, neboť nezajistil přezkoušení měřicího zařízení, a to plynoměru, požadované zákazníkem v rámci reklamace měření dodávky plynu doručené mu dodavatelem sdružených služeb, a to společností E.ON Energie, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ: 260 78 201, dne 15. září 2014 tak, aby ve lhůtě 90 kalendářních dnů od doručení reklamace informoval dodavatele sdružené služby o výsledku přezkoušení uvedeného měřicího zařízení, čímž nedodržel standard lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu ve smyslu ust. § 13 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb plynárenství, ve znění pozdějších předpisů, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 9 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost  RWE GasNet, s.r.o., se sídlem, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567

Datum nabytí právní moci: 23. 1. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 887.41 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon