Rozhodnutí ve sporu o uzavření smlouvy o připojení s Redigon, s.r.o.

11.01.2023, aktualizováno 11.01.2023
  • Oddělení II. instance
  • Oddělení sporných a schvalovacích řízení
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Rozhodnutí mající po právní stránce zásadní význam
  • I. instance
  • II. instance
Účastník řízení
Fyzická osoba podnikající, Redigon, s.r.o.
IČO
28738853
Spisová značka
09253/2020-ERU
Číslo jednací
09253-18/2020-ERU, 09253-26/2020-ERU
Nabytí právní moci

Anotace

Rozhodnutí ve sporu o uzavření smlouvy o připojení k elektrizační soustavě podle § 50 odst. 3 energetického zákona, v němž správní orgán rozhodl o povinnosti odpůrce jakožto držitele licence na distribuci elektřiny uzavřít s navrhovatelem coby odběratelem elektrické energie smlouvu o připojení odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě obsahující podstatné náležitosti smlouvy podle § 50 odst. 3 energetického zákona. V rozhodnutí je řešen zejména rozdíl mezi smlouvou o připojení a smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy, splnění podmínek pro uzavření smlouvy a podstatné náležitosti smlouvy.

Rozhodnutí v I. stupni

Typ: pdf
Velikost: 311.4 KB
Aktualizováno:

Rozhodnutí o rozkladu

Typ: pdf
Velikost: 261.15 KB
Aktualizováno:

Sdílejte

Share icon