Rozhodnutí o povolení odkladu povinnosti provozovatele přepravní soustavy splnit ustanovení nařízení Komise (EU) č. 312/2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnání plynu v přepravních sítích, podle čl. 52 Nařízení v souladu s § 67 a násl. správního řádu

07.10.2015, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Rozhodnutí mající po právní stránce zásadní význam

Obsah

Sdílejte

Share icon