Rozhodnutí o Návrhu projektu přírůstkové kapacity mezi vstupně-výstupními systémy České republiky a rakouskou obchodní oblastí Východ

20.10.2021, aktualizováno 22.04.2022
  • Oddělení sítí a organizace trhu v plynárenství
  • Infrastruktura

Energetický regulační úřad zveřejnuje rozhodnutí, kterým rozhodl o schválení Návrhu projektu přírůstkové kapacity mezi vstupně-výstupními systémy České republiky a rakouskou obchodní oblastí Východ dle ustanovení čl. 28 odst. 2 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách. 

V souladu s výše citovaným ustanovením Energetický regulační úřad současně zveřejňuje překlad tohoto rozhodnutí v anglickém jazyce, kdy dále upozorňuje, že právně významnou je pouze česká verze rozhodnutí včetně příloh.

Obsah

Sdílejte

Share icon