REALINVEST s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

07.12.2015, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 08747-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 16. února 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Všechovice, u domu č. p. 105 strojně zemní práce v souvislosti se stavbou díla „Splašková kanalizace a ČOV Všechovice", při kterých došlo prostřednictvím pásového bagru k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost REALINVEST s.r.o., se sídlem Kostelecká 263/16, 796 01 Prostějov, IČ: 46961895

Datum nabytí právní moci: 14. 10. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 428.02 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon