R52616 – rozhodnutí k neoprávněnému odběru elektřiny

03.02.2017, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 09517-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl v přesně nezjištěné době v březnu 2015 v domě č. p. 1728 na ulici J. Lady ve Frýdku – Místku, zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že na odvodní svorku hlavního jističe 1x 20 A vodičem Cu 4 mm2 připojil elektřinu pro jeden z bytů, v důsledku čehož umožnil neoprávněný odběr elektřiny až do dne 8. srpna 2016, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. h) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 28. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 357.74 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon