R21618 - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy

15.11.2018, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 00361-10/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy tak, že na neměřenou část elektrorozvaděče kabelem CYSY 3x1,5 mm připojil elektroinstalaci prostor bývalé zastavárny, čímž umožnil odběr neměřené elektřiny.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 4. 8. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 913.49 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon