R10120 - rozhodnutí k neoprávněnému zásahu do odběrného měřícího zařízení

05.06.2020, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 01419-5/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. f energetického zákona, kterého se úmyslným jednáním dopustil tím, že v rozporu s § 28 odst. 3 energetického zákona v přesně nezjištěné době, provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy v  důsledku čehož byla nesprávně zaznamenávána spotřeba skutečně odebrané elektřiny.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 7. 4. 2020

 

 

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 193.52 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon