R08317 – rozhodnutí k provedení zásahu na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez souhlasu provozovatele přenosové soustavy

05.06.2017, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 13827-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 71 odst. 11 energetického zákona provedl dne 13. října 2016 v obci Brozany nad Ohří, Lesní č. p. 237, zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že propojil domovní přípojku veřejného k hlavnímu uzávěru plynu na domovní přípojku nasadil regulátor tlaku, který pak připojil kovovou roztečnicí k vnitřní instalaci plynu mimo měřicí zařízení, v důsledku čehož umožnil odebírat z neměřené části plyn pro uvedený objekt, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. j) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 22. 2. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 717.7 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon