ProThermic, v.o.s. - rozhodnutí k porušení povinností držitele licence

06.05.2020, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 11206-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto dodavatel tepelné energie v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona neověřil správnost měření měřicího zařízení tepelné energie, když  odběrateli měřil dodávku tepelné energie měřicím zařízením jehož platnost ověření skončila a ze spáchání 3 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto dodavatel tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie dokladem s neúplnými údaji.

Informace o účastníkovi řízení:

ProThermic, v.o.s., se sídlem Běhounkova 2529/57, 158 00 Praha 5, IČO: 47114827

Datum nabytí právní moci: 28. 12. 2019

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 413.45 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon