KR00811 - rozhodnutí k zásahu na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením

17.12.2011, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 04176-3/2011-ERU

Účastník řízení byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), naplněného porušením ustanovení § 71 odst. 11 téhož zákona, kterého se dopustil tím, že provedl zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 17. 12. 2011

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 263.33 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon