Přeplatek paní Kamily

12.09.2023, aktualizováno 12.09.2023
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Příběhy spotřebitelů
  • Vyúčtování

Příběh ze spotřebitelské linky

Paní Kamila byla přesvědčená o tom, že musí mít přeplatek na energiích. Nevěděla, kolik by to mělo být, vyúčtování už někam založila. Bezpečně ale ví, že jí dodavatel nic nevrátil. Ozvala se nám tři čtvrtě roku po konci zúčtovacího období.

Radíme, jak na vyúčtování a přeplatky za energie

  • Vyúčtování chodí zpravidla jednou ročně a musí obsahovat mj. celkovou fakturovanou částku, výši uhrazených záloh, přeplatku či nedoplatku a datum splatnosti. Náležitosti vyúčtování stanoví tato vyhláška ERÚ, jeho formu a způsob doručování (papírové vyúčtování do poštovní schránky, elektronicky do vaší e-mailové schránky, či do aplikace dodavatele), pak najdete ve své smlouvě s dodavatelem.
  • Pokud vám dodavatel vyúčtování v řádném termínu (do 15 dní od zjištění vaší spotřeby) nezaslal, urgujte ho u něj.
  • Jestliže vám dodavatel vyúčtování zaslal, ale ztratili jste jej, požádejte nejprve dodavatele o kopii.
  • V případě, že máte přeplatek a ten ve stanoveném termínu nepřijde, reklamujte to písemně u svého dodavatele (ve smlouvě ale může být sjednáno, že dodavatel je oprávněn přeplatek do určité výše tzv. „započíst“ na úhradu zálohových plateb v následujícím zúčtovacím období – v takovém případě přeplatek zákazníkovi nevrací). Stejným způsobem postupujte, jestliže s vyúčtováním nesouhlasíte. Lhůtu pro uplatnění reklamace obvykle najdete v obchodních podmínkách dodavatele.
  • Dodavatel má na vyřízení reklamace 15 dnů od jejího doručení, do 30 dnů musí vypořádat případné finanční „dopady“ reklamace. Výjimku tvoří případy, kdy je nutná součinnost dodavatele s distributorem (např. reklamace stavu měřidla), zde se ke lhůtě pro vyřízení reklamace připočítává dalších 15 dnů. Pokud by dodavatel lhůty překročil, můžete v některých případech žádat o finanční náhradu (v případě vyúčtování dodávek elektřiny na základě této a plynu této vyhlášky ERÚ).
  • Až tehdy, když dodavatel na vaše reklamace nereaguje a nekomunikuje s vámi, obraťte se s podnětem na nás.  

Video