Pražská plynárenská, a.s. – rozhodnutí k neposkytnutí informací na internetových stránkách společnosti

31.01.2018, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 12031-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 3 přestupků dle ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele, kterých se dopustil tím, že jakožto prodávající neposkytl minimálně 3 zákazníkům v postavení spotřebitele, se kterými uzavřel distančním způsobem smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, informace dle ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele, neboť tyto jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem neinformoval nejpozději v den uzavření smlouvy o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný a dále pak nejméně ve dnech 6. prosince 2016, 13. ledna 2017 a 25. ledna 2017 tyto informace neuvedl na internetových stránkách www.ppas.cz, které provozuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 60193492

Datum nabytí právní moci: 15. 12. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon