Pražská plynárenská, a.s. - rozhodnutí k neposkytnutí informace spotřebiteli

31.05.2013, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 03755-7/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu své licencované činnosti nesplnil svou povinnost poskytnout informaci spotřebiteli při nabídce a prodeji elektřiny tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, čímž porušil povinnost označit své produkty ve zveřejňovaných cenících konečnou nabídkovou cenou, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1, IČ: 60193492
Datum nabytí právní moci: 31. 5. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon